Zwrot Produktu

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z dowodem zakupu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia wraz z dowodem zakupu przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie należy przesłać do Sprzedawcy za pomocą adresu e-mail - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 6. W przypadku zwortu produktu uszkodzonego/wadliwego do oświadczenia o którym mowa w ust. 6 należy dołączyć zdjęcie wady produktu.

 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności oraz danych jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub gdy nosi ślady użytkowania.

 9. Zwracany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny oraz dobrze zabezpieczony na czas transportu.

 10. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 11. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.

 

Reklamacja Produktu 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. W reklamacji należy zawrzeć – dowód zakupu, zwięzły opis wady, zdjęcie wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni.